Declarație privind protecția vieții private

Compania Covebo este responsabilă și respectă viața privată a tuturor candidaților săi, a lucrătorilor săi temporari, a salariaților proprii, precum și a lucrătorilor independenți, a persoanelor de contact ale utilizatorilor, a furnizorilor și a vizitatorilor site-ului. Avem grijă ca informațiile dvs. cu caracter personal să fie tratate în regim de confidențialitate de către noi, în conformitate cu politica noastră privind protecția vieții private, astfel încât să ne puteți acorda în continuare încrederea pe care o aveți în noi.

Do you prefer to read in English? Please see our privacy statement in English.

În prezenta declarație privind protecția vieții private dorim să vă explicăm ce informații cu caracter personal colectăm și stocăm în legătură cu dvs., în ce moment și în ce scopuri. De asemenea, precizăm clar cui îi punem la dispoziție datele dvs. și pe cine însărcinăm cu prelucrarea acestora. În plus, descriem în mod clar drepturile și obligațiile dvs. și cui vă puteți adresa. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest text.

Cine suntem
Covebo Group face parte din House of HR. Societatea Covebo Group este compusă din mai multe societăți pe teritoriul Europei și face zilnic eforturi de a ajuta oamenii să obțină un loc de muncă. Efectuăm plasări temporare, intermediem obținerea unui loc de muncă pentru persoane fizice și lucrători independenți și încercăm să oferim zilnic cele mai bune servicii cu putință pentru candidații noștri, lucrătorii noștri temporari, salariații noștri proprii, lucrătorii independenți și utilizatori.

Serviciile noastre diverse sunt oferite și prestate de către societatea Covebo Group și toate societățile afiliate acesteia (la sfârșitul prezentei declarații privind protecția vieții private puteți vedea o listă a societăților afiliate). Covebo Group își are sediul în Nijkerk, la adresa Ambachtsstraat nr. 13, 3861 RH Olanda și este înregistrată la Camera de Comerț cu numărul de înregistrare 63558939.

Ce facem
Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal care sunt necesare pentru prestarea serviciilor noastre. Puteți furniza în mod voluntar aceste date, dar în cazul unora dintre ele avem o obligație contractuală și/sau legală de a le colecta și a le prelucra. Utilizăm aceste date pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a avea grijă ca serviciile noastre să corespundă cât mai bine dorințelor și așteptărilor dvs. și a putea să ne îndeplinim obligațiile pe care le avem în raport cu utilizatorii noștri, cu furnizorii și cu alți terți.

Ce date colectăm de la candidați, lucrătorii temporari și salariații proprii
În momentul în care vă adresați nouă, colectăm destul de prompt date despre dvs. De exemplu, pentru că vizitați site-ul nostru, vă înscrieți, contactați una dintre unitățile noastre sau vizitați personal unitatea noastră. De asemenea, este posibil să vă putem găsi pe site-uri publice pe care v-ați postat datele și din care poate reieși că v-ar interesa unul dintre serviciile noastre.

Vizitarea site-ului
Când vizitați unul dintre site-urile noastre, vom prelucra imediat datele dvs. Vă prelucrăm adresa IP, locația și înregistrăm faptul că ați vizitat site-ul și ruta pe care o urmați. Facem acest lucru pentru a optimiza și a îmbunătăți site-ul nostru și utilizarea acestuia. Astfel încât totul să corespundă așteptărilor dvs și să se simplifice utilizarea. Nu prelucrăm informații cu caracter personal. Pentru mai multe informații, consultați și regulamentul privind cookie-urile.

Înscrierea
Vă puteți înscrie la noi în diferite moduri. Puteți face acest lucru prin intermediul unuia dintre site-urile noastre sau la biroul nostru. Site-urile directe pe care vă puteți înscrie sunt următoarele:

Pe lângă site-urile noastre proprii, punem anunțuri privind posturile vacante și pe site-uri de anunțuri. Dacă răspundeți la unul dintre posturile noastre vacante, vom și prelucra datele dvs.

Dacă vă înscrieți la noi, vă cerem consimțământul pentru a vă prelucra datele. Dacă solicitați direct un post vacant, nu avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a prelucra datele dvs. în scopul acestei proceduri specifice de solicitare. În acest caz vom prelucra aceste date pentru că ne asumăm o obligație (pre)contractuală față de dvs.

În contextul unei înscrieri prelucrăm următoarele date:

 • numele și adresa;
 • date de contact, precum adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • date legate de naștere, vârsta și sexul;
 • experiența profesională și curriculum vitae (CV);
 • fotografii și/sau înregistrări video;
 • formarea profesională, stagiile și cursurile urmate;
 • formularele de evaluare și rezultatele eventualelor teste sau evaluări;
 • date privind disponibilitatea dvs.;
 • date privind mobilitatea dvs., precum posesia unui mijloc de transport propriu, a unui permis de conducere și categoriile pentru care este valabil acesta;
 • alte date care pot fi utile pentru a evalua pe ce post sau în ce întreprindere vă potriviți cel mai bine.

Folosim aceste date în următoarele scopuri:

 • pentru a putea evalua dacă ați fi un candidat potrivit pe un post vacant din organizația noastră sau de la unul dintre utilizatorii noștri;
 • pentru a vă putea prezenta proactiv unuia dintre utilizatorii noștri sau uneia dintre întreprinderile pentru care ați putea avea o contribuție valoroasă și/sau la care v-ați potrivi din punctul de vedere al abilităților și al disponibilității dvs.;
 • pentru a vă contacta și/sau a păstra legătura cu dvs.;
 • pentru întocmirea unui dosar digital;
 • pentru efectuarea unei eventuale selecții de preangajare;
 • pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre sau a vă comunica informații de resurse umane care ar putea prezenta interes pentru dvs. Acestea ar putea fi buletine informative, e-mailuri cu alte posturi vacante sau informații legate de muncă, printre altele. În acest scop avem nevoie de consimțământul dvs. explicit, pe care ni-l puteți acorda prin intermediul portalului (opt-in).

După înscriere, vom păstra datele dvs. timp de maximum doi ani. După doi ani, datele dvs. cu caracter personal vor fi anonimizate, exceptând cazul în care ne-ați acordat din nou consimțământul sau lucrați ori ați lucrat în serviciul nostru.

Munca în serviciul nostru
În momentul în care lucrați sau urmează să lucrați în serviciul nostru, vom prelucra următoarele date. Prelucrăm aceste date pentru a putea încheia un contract de muncă împreună cu dvs.:

 • date cu caracter personal suplimentare, precum naționalitatea, codul numeric personal, actul de identitate și, eventual, un permis de muncă;
 • date necesare pentru o administrație salarială corectă;
 • date legate de plată;
 • alte aspecte, precum înregistrări privind concediile și absențele;
 • alte date importante pentru administrația personalului sau pentru aspecte de resurse umane, precum numerele de apelat în caz de urgență, starea civilă, componența familiei în contextul pensiei;
 • dacă este necesar pentru postul ocupat și/sau pentru întreprinderea în care veți lucra, se pot prelucra și date speciale cu caracter personal, precum un certificat de cazier judiciar sau o adeverință medicală. În asemenea cazuri vă vom informa cu privire la acest lucru.

Folosim aceste date în următoarele scopuri:

 • pentru a ne respecta obligațiile în contextul derulării unui contract de muncă încheiat cu dvs.;
 • pentru a putea efectua o bună administrare a salariilor, precum prelucrarea fluturașilor dvs. de salariu, efectuare plății salariului dvs., dar și depunerea de declarații la administrația fiscală, la fondul de pensii și altele;
 • pentru a păstra legătura cu dvs. cu privire la disponibilitatea dvs., la planificarea și oferirea de muncă sau alte aspecte legate de muncă;
 • pentru a ține evidența utilizării autovehiculelor în leasing și eventual a deconta carburantul sau costurile de călătorie, precum și a ține evidența eventualelor amenzi de circulație;
 • pentru a putea să desfășurăm și să prelucrăm evaluări și discuții privind performanțele profesionale și să analizăm astfel posibilitățile de dezvoltare și de formare profesională;
 • pentru a putea încheia asigurările relevante, cum ar fi, printre altele, asigurările în caz de absențe, asigurările de răspundere ale întreprinderii și asigurările de accidente;
 • pentru a vă putea face oferte care să poată fi avantajoase pentru dvs., cum ar fi acorduri colective pe care le-am încheiat cu unele întreprinderi și de pe urma cărora ați putea beneficia și dvs.;
 • pentru a putea desfășura sondaje privind gradul de satisfacție și/sau serviciile prestate de organizația noastră;
 • pentru a vă putea îndruma bine în caz de absență și a putea facilita reintegrarea și etapele următoare acesteia;
 • pentru a vă putea invita la reuniuni, evenimente sau alte asemenea întâlniri sau petreceri.

Proveniența din străinătate
Dacă sunteți din altă țară și urmează să lucrați pentru noi, pe lângă cele de mai sus putem oferi și servicii suplimentare pentru care prelucrăm datele dvs. În acest caz prelucrăm date pentru:

 • a putea organiza călătoria dvs. în Olanda;
 • a vă putea oferi o cazare corespunzătoare în Olanda;
 • a vă informa cu privire la cultura din Olanda și la legile și reglementările aferente;
 • a vă putea oferi asigurări și a ne putea ocupa de acestea pentru dvs., inclusiv în ceea ce privește încheierea și anularea acestora și reținerea contribuțiilor obligatorii, cum ar fi pentru asigurarea de sănătate, asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de accidente;
 • a vă putea oferi un mijloc de transport pentru călătoria dintre adresa dvs. de cazare din Olanda și serviciu.

Ieșirea din serviciul nostru
În momentul în care încetați să mai lucrați la noi, avem obligația legală de a păstra datele dvs. timp de 7 ani. După aceea, datele dvs. vor fi anonimizate.

Ce date colectăm în legătură cu lucrătorii independenți (ZZP)
Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre în calitate de lucrător independent, vom prelucra direct anumite date cu privire la dvs. Pentru informații legate de acestea, vă rugăm să citiți rubrica „Vizitarea site-ului”, care conține explicații pe acest subiect.

Înscrierea
Dacă sunteți lucrător independent și doriți vă oferim servicii de intermediere, vă puteți înscrie pe site-ul nostru. Ne puteți contacta și telefonic sau puteți să ne vizitați la birou.

Dacă vă înscrieți, prelucrăm datele următoare, după ce ne-ați acordat consimțământul:

 • numele și adresa;
 • date de contact, precum adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • date legate de naștere, vârsta și sexul;
 • domeniul (domeniile) de activitate și tariful pe oră orientativ;
 • date privind mobilitatea dvs., precum posesia unui mijloc de transport propriu, a unui permis de conducere și categoriile pentru care este valabil acesta;
 • dacă dețineți un certificat VCA valabil și dacă dețineți unelte proprii.

Folosim aceste date în următoarele scopuri:

 • pentru a putea să evaluăm dacă există o comandă de lucru potrivită din partea unuia dintre utilizatorii noștri;
 • pentru a vă putea oferi proactiv servicii de intermediere în raport cu unul dintre utilizatorii noștri sau cu întreprinderi cărora le-ați putea fi util;
 • pentru a păstra legătura cu dvs. în legătură cu disponibilitatea dvs., cu oferirea unei comenzi de lucru și cu alte aspecte conexe;
 • pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre sau la alte aspecte care ar putea prezenta interes pentru dvs. Acestea ar putea fi buletine informative sau informații legate de muncă. În acest scop avem nevoie de consimțământul dvs. explicit, pe care ni-l puteți acorda prin intermediul portalului (opt-in).

Serviciile noastre de intermediere
În momentul în care vă oferim servicii de intermediere în raport cu unul dintre utilizatorii noștri, vom prelucra datele următoare. Prelucrăm aceste date pentru a putea încheia un contract (intermediar) de prestări servicii împreună cu dvs.:

 • date cu caracter personal suplimentare, precum naționalitatea, numărul documentului și valabilitatea actului de identitate/pașaportului și eventual o declarație A1;
 • date comerciale, precum înregistrarea la Camera de Comerț, numărul de TVA, date privind plățile și alte date importante în contextul derulării contractului.

Folosim aceste date în următoarele scopuri:

 • pentru a ne respecta obligațiile în contextul derulării unui contract (intermediar) de prestări servicii;
 • pentru a putea desfășura în bune condiții administrația, precum prelucrarea plăților facturilor dvs.

Încetarea comenzii de lucru prin intermediul nostru
În momentul în care încetează comanda de lucru pe care ați primit-o prin intermediul nostru, avem obligația legală de a păstra datele dvs. timp de 7 ani. După aceea, datele dvs. vor fi anonimizate.

Ce date colectăm în legătură cu clienții, furnizorii sau alți parteneri de afaceri
Dacă sunteți persoana noastră de contact din partea unui client, furnizor sau alt partener de afaceri, prelucrăm următoarele date în legătură cu dvs.:

 • numele;
 • date de contact, precum adresa de e-mail sau numărul de telefon (de preferință, date de serviciu);
 • date comerciale, precum înregistrarea la Camera de Comerț, numărul de TVA, date privind plățile și alte date importante în contextul derulării contractului.

Folosim aceste date în următoarele scopuri:

 • pentru a ne respecta obligațiile în contextul derulării contractului;
 • pentru a vă putea corela în cazul căutării de candidați pentru un post vacant (matching) ca să corespundă cât mai mult așteptărilor, cerințelor și capacităților dvs.;
 • pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre care ar putea prezenta interes pentru dvs. Acestea ar putea fi buletine informative, e-mailuri cu profiluri de post disponibile sau informații legate de muncă. În acest scop avem nevoie de consimțământul dvs. explicit.

Încetarea colaborării cu noi
În momentul în care încetează colaborarea cu noi, vom păstra datele dvs. timp de doi ani pentru prelucrarea ulterioară și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, exceptând cazurile în care avem obligația legală de a păstra datele dvs. o perioadă mai îndelungată.

Cui îi punem la dispoziție datele dvs.
Tratăm cu grijă și confidențialitate datele dvs. Pentru a vă putea oferi serviciile noastre, vom face astfel încât datele dvs. să poată fi consultate de către angajații noștri. Vă asigurăm că numai acei angajați vor putea consulta datele dvs. care au nevoie de datele respective pentru munca lor și, în același timp, pentru furnizarea serviciilor noastre către dvs. sau pentru respectarea unui contract.

Când punem la dispoziția unor terți date cu privire la dvs., vom limita acest lucru, pe cât posibil, la minimul obligatoriu prin lege.

La intermedierea angajări vom partaja datele dvs. cu utilizatorii relevanți și/sau cu întreprinderile relevante cărora credem că le-ați putea fi util.

Dacă lucrați pentru organizația noastră sau dacă lucrați prin intermediul nostru la unul dintre utilizatorii noștri, avem obligații legale în privința respectării contractului și a derulării administrației salariale. De aceea, vom pune datele dvs. la dispoziția următoarelor organizații sau autorități: administrația fiscală, fondurile de pensii, partenerii noștri în domeniul software și, dacă este cazul, cu creditorii care dețin un titlu executoriu.

În caz de absență și de îndrumare în contextul acesteia, se va coopta un serviciu de ameliorare a condițiilor de muncă și, dacă este cazul, un medic de medicina muncii. Având în vedere obligația legală de monitorizare și îndrumare, vom pune datele dvs. relevante pentru respectiva monitorizare și îndrumare. Dacă este cazul, vom transmite datele dvs. și către UWV (Agenția Executivă pentru Asigurările Angajaților), de exemplu, dacă încetează raportul dvs. de muncă cu noi în perioada absenței.

Pentru a ne putea îndeplini obligațiile ca organizație și a putea monitoriza și garanta calitatea noastră ca organizație, solicităm periodic efectuarea de verificări de către instituții de auditare și contabili. Pentru aceste verificări vor fi puse la dispoziție și datele dvs., dar numai în scopul garantării calității noastre și al menținerii activității noastre la un nivel ridicat.

Dacă proveniți din străinătate și vă oferim și alte servicii și ne ocupăm și de alte aspecte pentru dvs., vom pune datele dvs. și la dispoziția unor terți. Vom face acest lucru exclusiv pentru serviciile pe care vi le oferim suplimentar și pentru care ne-ați acordat consimțământul dvs. explicit. Acestea includ furnizarea de cazare, asigurări și mijloace de transport.

Pentru dezvoltarea personală sub formă de îndrumare personală, cursuri și/sau instructaje, vom pune date dvs. la dispoziția organizațiilor de formare și a întreprinderilor care se ocupă de dezvoltarea și formarea dvs. profesională în numele nostru.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în Olanda sau într-o altă țară din Uniunea Europeană (UE). Transmiterea acestora în afara UE va fi limitată pe cât posibil. Dacă totuși are loc o astfel de transmitere, ea se va face numai către țări care oferă un nivel de protecție similar celui din UE.

În cele din urmă se poate întâmpla să avem obligația de a divulga datele dvs. Această obligație poate lua naștere în urma primirii unui ordin judecătoresc sau pentru respectarea altor legi și reglementări obligatorii. Vom face totul pentru a vă informa din timp cu privire la acest lucru, exceptând cazurile în care legea nu ne permite.

Informații suplimentare pentru Effect Uitzendbureau B.V.
În cadrul societății Effect, administrația este externalizată către un birou de administrație. Pentru a vă putea plăti în mod corect salariul și a vă pune la dispoziția utilizatorilor societății Effect, datele dvs. vor fi furnizate către această organizație. Veți fi anunțat anticipat cu privire la acest lucru.

Securitatea și confidențialitatea
Datele dvs. nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele precizate în această declarație privind protecția vieții private. Am elaborat măsuri de securitate implementate atât la nivel organizațional, cât și la nivel tehnic, pentru a preveni distrugerea, pierderea, falsificarea, modificarea și accesarea nepermisă sau divulgarea nepermisă către terți a datelor dvs. cu caracter personal. Societatea Covebo nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun caz pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către un terț. Dacă transmitem unui terț datele dvs., ne vom asigura că acestuia i se aplică aceleași reguli.

Ce drepturi aveți
Pe lângă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți și unele drepturi în calitate de persoană fizică.

Dreptul de acces și rectificare
Puteți în orice moment să consultați și să rectificați datele dvs. Prin intermediul portalului puteți consulta și modifica datele principale.

Corectarea, ștergerea și restricționarea
Aveți libertatea de a partaja tot ce doriți. În plus, aveți, de asemenea, dreptul de a nu furniza anumite date sau de a ne solicita să corectăm, să completăm sau să ștergem date ale dvs. Dacă doriți să ștergem datele dvs., acest lucru poate avea consecințe pentru serviciile pe care vi le putem oferi. Este posibil ca unele servicii să se anuleze drept urmare. În plus, puteți solicita ștergerea numai dacă nu avem obligația legală de a păstra aceste date. Putem restricționa însă accesul la datele dvs. pentru angajații noștri și pentru terți.

Dreptul la opoziție
Ne puteți oricând solicita să nu prelucrăm date ca urmare a unui motiv grav și legitim. În funcție de existența unui temei juridic pentru prelucrare, vom lua în considerare opoziția dvs. și, dacă este posibil, o vom respecta. Dacă doriți să vă opuneți marketingului direct, această opoziție nu necesită niciun motiv și o puteți aplica în orice moment.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a solicita datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. într-un format structurat, utiliza în mod curent și care poate fi citit automat și/sau de a transmite ulterior aceste date altui operator.

Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru orice prelucrare efectuată în baza consimțământului dvs. exprimat anterior. Țineți cont că, în unele cazuri, acest lucru poate influența serviciile pe care vi le putem oferi. În cazul în care vă retrageți consimțământul, acest lucru nu influențează legitimitatea prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului dvs.

Nemulțumiri legate de modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal
Dacă vă nemulțumește modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne comunicați acest lucru. Dacă nu găsim împreună o soluție, puteți depune o plângere la autoritatea noastră națională, Autoriteit Persoonsgegevens (Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), accesând linkul următor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Procesele decizionale automate
Nu luăm nicio decizie bazată pe prelucrări automatizate care să aibă urmări (substanțiale) pentru dvs. Este vorba, în acest context, despre decizii luate de programe sau sisteme informatice, fără intermedierea unei persoane (de exemplu, a unui angajat al Covebo).

Modificări ale declarației privind protecția vieții private
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestei declarații privind protecția vieții private. Versiunea oficială se găsește pe site-ul nostru. În cazul unor modificări importante ale acestei declarații privind protecția vieții private, vom menționa în mod clar pe site acest lucru și îi vom informa pe lucrătorii noștri prin intermediul portalului. Vă recomandăm să accesați periodic site-ul nostru și să consultați cu regularitate declarația privind protecția vieții private, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Date de contact
Pentru întrebări, observații și/sau plângeri cu privire la declarația privind protecția vieții private sau la punerea în aplicare a unuia dintre drepturile dvs., ne puteți contacta oricând. Desigur că vă puteți adresa persoanei dvs. de contact din cadrul întreprinderii. În plus, ne puteți contacta și prin e-mail: mailprivacy@covebo.nl sau prin poștă: Ambachtsstraat 13, 3861RH, Nijkerk, cu mențiunea „Privacy Statement”.

Covebo Group
Grupul este format din mai multe societăți, atât din Olanda, cât și din străinătate.

Holding

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.
 • Eurojob International Holding B.V.

Agenții de muncă temporară din Olanda

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Covebo Zorg B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.
 • V-NOM Project- & Interimmanagement B.V.
 • Eurojob B.V.
 • Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling B.V.

Recrutare

 • FYGI B.V.

Birouri de recrutare

 • PRAN Sp. z.o.o.
 • Covebo Recruitment S.L.
 • Covebo Recrutare SRL
 • Covebo Hungary Ltd.
 • Covebo Work Office Sp. z.o.o.
 • Covebo Jobs Sp. z.o.o.
 • Covebo Poland Sp. z.o.o.
 • Eurojob Top Teams for Top Jobs Sp. z.o.o.

Servicii de facilitare (de exemplu, cazare)

 • EU Facility Services B.V.
 • Housing & Transport Facilities B.V.

Această declarație privind protecția vieții private a fost actualizată cel mai recent la 15.01.2021.